องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลดอนมัน อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบเครื่องอุปโภ-บริโภค สิ่งของที่จำเป็นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ควบคุมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


7 ก.ค. 2564 เวลา 15.00 น.

นางเรืองอุไร มาตย์นอก

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วย ท่านกำนันภัณฑบดี ลิ้มโรจนวงศ์ และคุณหมอจุรีย์ สุขจิตร ผอ.รพสต.คอกหมู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลดอนมัน อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบเครื่องอุปโภ-บริโภค สิ่งของที่จำเป็นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ควบคุมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

2021-09-11
2021-09-10
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-07
2021-09-07
2021-08-21
2021-08-19
2021-08-18
2021-08-17