องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 ในสำนักงาน อบต.ดอนมัน


7 ก.ค.64 เวลา 15.30 น.เป็นต้นมา

งานป้องกันฯ อบต.ดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการ พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 ในสำนักงาน อบต.ดอนมัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงาน ตลอดจนประชาชน ที่มาติดต่อราชการในสำนักงาน อบต.ดอนมัน

การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

2021-09-11
2021-09-10
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-07
2021-09-07
2021-08-21
2021-08-19
2021-08-18
2021-08-17