องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและอสม.บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำเครื่องอุปโภค-บริโภค สิ่งของที่จำเป็นมามอบให้กับประชาชนที่กักตัวในพื้นที่ควบคุมเฝ้าระวังการแพร่ร


14 ก.ค. 2564 เวลา 10.00 น.
          นางเรืองอุไร  มาตย์นอก 
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วย นางบัวริน ฤทธิพิษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ /คุณหมอจุรีย์ สุขจิตร ผอ.รพสต.คอกหมู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและอสม.บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำเครื่องอุปโภค-บริโภค สิ่งของที่จำเป็นมามอบให้กับประชาชนที่กักตัวในพื้นที่ควบคุมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมัน จำนวน 2 ราย

2021-09-11
2021-09-10
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-07
2021-09-07
2021-08-21
2021-08-19
2021-08-18
2021-08-17