องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


รู้จัก “โรคลัมปี สกิน” วิกฤตโรคระบาดในสัตว์ ที่ไทยกำลังเผชิญ


รู้จัก “โรคลัมปี สกิน” วิกฤตโรคระบาดในสัตว์ ที่ไทยกำลังเผชิญ สำหรับมนุษย์โควิด-19 เป็นโรคที่สร้างการเจ็บป่วยล้มตายเป็นอย่างมาก ส่วนสัตว์ก็คงไม่พ้นโรคอบุติใหม่อย่าง “โรคลัมปี สกิน” โรคระบาดอีกโรคหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ เดือดร้อนหนัก ซึ่งเริ่มระบาดเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในประเทศไทย จนทำให้โค กระบือล้มตายไปจำนวนมาก ส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องใช้วัตถุดิบจากเนื้อเหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบตามกันไป
2021-09-11
2021-09-10
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-07
2021-09-07
2021-08-21
2021-08-19
2021-08-18
2021-08-17