องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


เนื้อวัวกินได้ โรคลัมปี สกิน ไม่ติดต่อสู่คน


เนื้อวัวกินได้ โรคลัมปี สกิน ไม่ติดต่อสู่คน จากกรณีวัวในหลายพื้นที่ป่วยเป็น"โรคลัมปี สกิน" ซึ่งตามทั่วตัววัวจะเป็นตุ่มใหญ่ นูนๆ โลกโซเชียล ชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัว และไม่กล้าที่จะรับประทานเนื้อวัว ล่าสุดนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า "โรคลัมปี สกิน" เป็นโรคติดเชื้อไวรัสในโคกระบือ ติดต่อสู่แพะได้ แต่ไม่ติดต่อสู่สัตว์ชนิดอื่นเช่น สุกร สุนัข และไม่ใช่โรคที่ติดสู่คน เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ ประมาณ 2-5 เซนติเมตร ขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย พบมากที่คอ หัว เต้านม ถุงอันฑะและหว่างขา ตุ่มที่ขึ้นอาจแตก ตกสะเก็ดและเกิดเป็นเนื้อตาย หรือมีหนอนแมลงมาไชได้ อาจพบตุ่มน้ำใสขึ้นที่เยื่อเมือก ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ทำให้มีอาการน้ำลายไหล ตาอักเสบ มีตุ่มขึ้นที่เยื่อเมือก อัตราการป่วยอยู่ที่ 5 – 45 % อัตราการตายน้อยกว่า 10% แต่อาจมีอัตราการตายสูงในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน ผลกระทบส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลผลิตที่ลดลง แต่การบริโภคเนื้อสัตว์ต้องปรุงให้สุก เพื่อหลีกเลี่ยงโรคที่เกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์สุกๆดิบๆ เช่น โรคท้องร่วง หรือ โรคหูดับ
2021-09-11
2021-09-10
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-07
2021-09-07
2021-08-21
2021-08-19
2021-08-18
2021-08-17