องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


งานการประกวดและคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562


วันที่23ม.ย.62 นางเรืองอุไรมาตย์นอก รักษาราชการแทน ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมงานการประกวดและคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี2562 ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ม.7 ต.ดอนมั

2019-05-15
2019-04-23
2019-04-23
2019-03-31
2019-03-26
2019-03-18
2019-03-14
2019-02-27
2019-02-26
2019-02-25