องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ