องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนสระประดู่ บ.คอกหมู ม.10


วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 12.00 น.  นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทนปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดอนมัน ได้มอบหมายให้ นางพิชญาอร คูตระกูล ผอ.กองการศึกษา ออกตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนสระประดู่ บ.คอกหมู ม.10 ต.ดอนมัน  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-06-05
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24