องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนสระประดู่ บ.คอกหมู ม.10


วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 12.00 น.  นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทนปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดอนมัน ได้มอบหมายให้ นางพิชญาอร คูตระกูล ผอ.กองการศึกษา ออกตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนสระประดู่ บ.คอกหมู ม.10 ต.ดอนมัน  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07