องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560
updated 03-01-2022

  ติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งเคลียร์พื้นที่เปิดทางน้ำ
  ติดตามน้ำคลองอีสานเขียว คลองบ้านดอนใหญ่
  ติดตามน้ำไหลผ่านคลองควสาย หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบรูณ์

 
แนวทางการดแลพืชเศรษฐกิจอันสืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา
 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign