องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2567 ]2
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ณ 31 ธ.ค. 2565 [ 11 ม.ค. 2566 ]26
3 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2565 ]95
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]73
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]99
6 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]76
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]112
8 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]114
9 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2561 [ 3 พ.ค. 2561 ]84
10 รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]82
11 รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]112
12 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]90
13 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ม.ค. 2561 ]111
14 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]87
15 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]96
16 รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]115
17 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 18 ต.ค. 2560 ]112