องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2565 ]50
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]29
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]59
4 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]32
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]57
6 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]55
7 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2561 [ 3 พ.ค. 2561 ]34
8 รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]28
9 รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]56
10 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]29
11 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ม.ค. 2561 ]64
12 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]35
13 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]32
14 รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]58
15 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 18 ต.ค. 2560 ]64