องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสด...[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 23]
 
  ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหว...[วันที่ 2022-12-12][ผู้อ่าน 20]
 
  ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด...[วันที่ 2022-12-05][ผู้อ่าน 27]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น...[วันที่ 2022-11-14][ผู้อ่าน 22]
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต...[วันที่ 2022-11-09][ผู้อ่าน 44]
 
  พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวั...[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 72]
 
  ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่ตำ...[วันที่ 2022-09-29][ผู้อ่าน 67]
 
  พิธีมอบกระบือ จำนวน 30 ตัว ให้กับเกษตรกรตำบลดอนม...[วันที่ 2022-09-26][ผู้อ่าน 79]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม [วันที่ 2022-09-15][ผู้อ่าน 87]
 
  พิธีเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำป...[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 70]
 
   งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.ดอนมัน ได้ลงพื้นที่สำ...[วันที่ 2022-09-04][ผู้อ่าน 67]
 
  พิธีมอบกระเบือ จำนวน 25 ตัว ให้กับเกษตรกรตำบลดอนม...[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 70]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32