องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
  พิธีมอบกระบือ จำนวน 30 ตัว ให้กับเกษตรกรตำบลดอนม...[วันที่ 2022-09-26][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม [วันที่ 2022-09-15][ผู้อ่าน 17]
 
  พิธีเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำป...[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 17]
 
   งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.ดอนมัน ได้ลงพื้นที่สำ...[วันที่ 2022-09-04][ผู้อ่าน 20]
 
  พิธีมอบกระเบือ จำนวน 25 ตัว ให้กับเกษตรกรตำบลดอนม...[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการขับเคลื่อนเศษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้ว...[วันที่ 2022-08-25][ผู้อ่าน 36]
 
  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกีฬาภายใน รร.สระประดู่...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 85]
 
  โครงการท้องถิ่นปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทการบริห...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 27]
 
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 36]
 
  พิธีมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส...[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 85]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31