องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
  ติดตามน้ำคลองอีสานเขียว คลองบ้านดอนใหญ่[วันที่ 2023-09-27][ผู้อ่าน 56]
 
  ติดตามน้ำไหลผ่านคลองควสาย หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบรูณ์[วันที่ 2023-09-27][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการ"ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น" กิจกรรมทำขนมไทย ณ หอ...[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 25]
 
  ออกติดตามดูน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนพิมายมาตามคลองอีสาน...[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบปร...[วันที่ 2023-09-15][ผู้อ่าน 26]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงตำบลดอนมัน...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 23]
 
  ดำเนินการแก้ไข เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ บ้านดอนให...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 30]
 
  ลงพื้นที่ออกสำรวจ ลำสะแทด เพื่อจัดทำโครงการสูบน้ำ...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการอำเภอประทายยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการองค์การ...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 40]
 
  สำรวจพื้นที่ บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง หม...[วันที่ 2023-08-19][ผู้อ่าน 24]
 
  พิธีมอบบ้านให้กับ ผู้พิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเ...[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 24]
 
   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเ...[วันที่ 2023-08-12][ผู้อ่าน 27]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38