องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
  พิธีเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำป...[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 79]
 
   งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.ดอนมัน ได้ลงพื้นที่สำ...[วันที่ 2022-09-04][ผู้อ่าน 75]
 
  พิธีมอบกระเบือ จำนวน 25 ตัว ให้กับเกษตรกรตำบลดอนม...[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 82]
 
  โครงการขับเคลื่อนเศษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้ว...[วันที่ 2022-08-25][ผู้อ่าน 84]
 
  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกีฬาภายใน รร.สระประดู่...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 143]
 
  โครงการท้องถิ่นปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 83]
 
  โครงการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทการบริห...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 73]
 
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 76]
 
  พิธีมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส...[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 85]
 
  โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 125]
 
  โครงการส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ...[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 155]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด เก็บกวาด บริเวณบ่ฝังกลบขยะ เพื่...[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 137]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32