องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2566 ]15
2 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่องขอเชิญชวนประชาชนเเสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล [ 27 มิ.ย. 2566 ]12
3 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการ App ดีๆ Thai id มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย [ 26 มิ.ย. 2566 ]17
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 20 มิ.ย. 2566 ]21
5 รณรงค์วันป่าชุมชน ประจำปี 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]18
6 เข้าร่วมกิจกรรมงานวันของดีอำเภอประทาย ปี 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]38
7 ประชาสัมพันมาตรการเฝ้าระวังเเละผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) [ 24 เม.ย. 2566 ]20
8 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง [ 24 เม.ย. 2566 ]18
9 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ ส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]65
10 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]36
11 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 15 มี.ค. 2566 ]23
12 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโคงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 10 มี.ค. 2566 ]17
13 Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ [ 28 ก.พ. 2566 ]24
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 20 ก.พ. 2566 ]15
15 การเสริมวัฒนธรรม No Gift Policy [ 10 ก.พ. 2566 ]35
16 รายชื่อผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ก.พ. 2566 ]34
17 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]41
18 ให้ผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาลงทะเบียน [ 26 ม.ค. 2566 ]31
19 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]47
20 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.ดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]47
 
หน้า 1|2|3|4|5|6