องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งดเผาในพื้นที่โล่ง [ 22 ก.พ. 2567 ]7
2 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]5
3 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.ดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]19
4 ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้มีสิทธฺสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]8
5 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป [ 7 ธ.ค. 2566 ]8
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐ พ.ศ. 2522 [ 6 ธ.ค. 2566 ]19
7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน [ 6 ธ.ค. 2566 ]13
8 ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2566 - 2569 (เพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 [ 29 พ.ย. 2566 ]16
9 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]13
10 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]3
11 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]80
12 ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]37
13 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2566 ]40
14 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่องขอเชิญชวนประชาชนเเสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล [ 27 มิ.ย. 2566 ]34
15 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการ App ดีๆ Thai id มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย [ 26 มิ.ย. 2566 ]44
16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 20 มิ.ย. 2566 ]48
17 รณรงค์วันป่าชุมชน ประจำปี 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]55
18 เข้าร่วมกิจกรรมงานวันของดีอำเภอประทาย ปี 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]79
19 ประชาสัมพันมาตรการเฝ้าระวังเเละผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) [ 24 เม.ย. 2566 ]57
20 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง [ 24 เม.ย. 2566 ]52
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7