องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เข้าร่วมกิจกรรมงานวันของดีอำเภอประทาย ปี 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]14
2 ประชาสัมพันมาตรการเฝ้าระวังเเละผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) [ 24 เม.ย. 2566 ]4
3 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง [ 24 เม.ย. 2566 ]6
4 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ ส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]49
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]21
6 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 15 มี.ค. 2566 ]10
7 Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ [ 28 ก.พ. 2566 ]6
8 การเสริมวัฒนธรรม No Gift Policy [ 10 ก.พ. 2566 ]21
9 รายชื่อผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ก.พ. 2566 ]20
10 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]27
11 ให้ผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาลงทะเบียน [ 26 ม.ค. 2566 ]15
12 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]33
13 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.ดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]32
14 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 ม.ค. 2566 ]23
15 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ รอบบัญชีปี 2566 - 2569 [ 15 ธ.ค. 2565 ]77
16 เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]37
17 เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]34
18 ประกาศ การชำระภาษีป้าย [ 9 ธ.ค. 2565 ]50
19 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]35
20 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]391
 
หน้า 1|2|3|4|5