องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]41
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]43
3 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]49
4 อบต.ดอนมัน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้กักกันตัว ตามมาตรการโควิด - 19 [ 23 มี.ค. 2565 ]58
5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]75
6 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 5 ม.ค. 2565 ]58
7 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 13 ต.ค. 2564 ]68
8 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง [ 13 ต.ค. 2564 ]63
9 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี [ 11 ต.ค. 2564 ]72
10 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 11 ต.ค. 2564 ]53
11 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ต.ค. 2564 ]70
12 ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]60
13 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]65
14 ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]53
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง ผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดอนมัน [ 27 ก.ย. 2564 ]68
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่องกำหนดที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน เป็นเขตปลอดบุหรีในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน [ 31 พ.ค. 2564 ]61
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 31 พ.ค. 2564 ]65
18 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]68
19 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]52
20 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]66
 
หน้า 1|2|3|4