องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ ส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนช่องแมวพิทยา  ตำบดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

 โดยในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

1. อบรมให้ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

2. การแสดงของอาสาสมัครบริบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

3. พิธีมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุจิตอาสาดีเด่น จำนวน 20 ท่าน

4. กิจกรรมจับฉลากของรางวัลจากจากผู้ใหญ่ใจดีเพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม

5. กิจกรรมสันทนาการ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ

6. พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

          องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามวัน เวลา ดังกล่าว ข้างต้นได้

ขอบคุณค่ะ    เอกสารประกอบ

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ ส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign