องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เข้าร่วมกิจกรรมงานวันของดีอำเภอประทาย ปี 2566

    รายละเอียดข่าว

วันที่ ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

                นายอภินันท์ มโนรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการ กองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำทีมบุคลากรและพี่น้องประชาชนตำบลดอนมัน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันของดีอำเภอประทาย โดยมีการจัดซุ้มแสดงสินค้าพื้นบ้าน สินค้าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อ ในเขตตำบลดอนมัน รวมทั้งส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดและแข่งขันในกิจกรรมด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตอำเภอประทาย ผลการจัดกิจกรรมในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

                ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนฯ รวมถึงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลคอกหมู ทีมงาน อสม.ตำบลดอนมัน และพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เป็นตัวแทนประชาชนชาวตำบลดอนมันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง    เอกสารประกอบ

เข้าร่วมกิจกรรมงานวันของดีอำเภอประทาย ปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign