องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง

๑.สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคอุจจาระร่วง เป็นภาวะที่ทำให้เกิดการอุจจาระเหลวเป็นน้ำอย่างผิดปกติตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไป ภายใน ๑ วัน หรือมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด อย่างน้อย ๑ ครั้ง และอาจมีอาเจียน สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ภาชนะที่ใส่อาหารสกปรก และมีการปนเปื้อนเชื้อโรค

๒. การดูแลตนเองเบื้องต้น สามารถดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำ กินอาหารอ่อนย่อยง่าย หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์ ณ โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านและหลีกเสี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง

๓. การป้องกันตนเอง โดยการกินร้อน รับประทานอาหารสะอาดปรุงสุก ใช้ซ้อนกลางตักอาหาร และล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign