องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
  ดำเนินการแก้ไข เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ บ้านดอนให...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 33]
 
  ลงพื้นที่ออกสำรวจ ลำสะแทด เพื่อจัดทำโครงการสูบน้ำ...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการอำเภอประทายยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการองค์การ...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 59]
 
  สำรวจพื้นที่ บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง หม...[วันที่ 2023-08-19][ผู้อ่าน 27]
 
  พิธีมอบบ้านให้กับ ผู้พิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเ...[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 28]
 
   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเ...[วันที่ 2023-08-12][ผู้อ่าน 29]
 
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการตำบลดอนมันปลอดโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2023-08-10][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ องค์...[วันที่ 2023-08-10][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการตำบลดอนมันปลอดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2023-08-04][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุก...[วันที่ 2023-08-03][ผู้อ่าน 56]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ...[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 31]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40