องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 

 

  ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯพระบาทสมเด็...[วันที่ 2023-10-16][ผู้อ่าน 47]
 
  ออกพื้นที่สำรวจ โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงาน...[วันที่ 2023-10-12][ผู้อ่าน 55]
 
  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ[วันที่ 2023-10-05][ผู้อ่าน 66]
 
  ติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งเคลียร์พื้นที่เปิดทางน้ำ[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 81]
 
  ติดตามน้ำคลองอีสานเขียว คลองบ้านดอนใหญ่[วันที่ 2023-09-27][ผู้อ่าน 73]
 
  ติดตามน้ำไหลผ่านคลองควสาย หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบรูณ์[วันที่ 2023-09-27][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการ"ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น" กิจกรรมทำขนมไทย ณ หอ...[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 35]
 
  ออกติดตามดูน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนพิมายมาตามคลองอีสาน...[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบปร...[วันที่ 2023-09-15][ผู้อ่าน 41]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงตำบลดอนมัน...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 33]
 
  ดำเนินการแก้ไข เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ บ้านดอนให...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 41]
 
  ลงพื้นที่ออกสำรวจ ลำสะแทด เพื่อจัดทำโครงการสูบน้ำ...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 56]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44