องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
  ประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้ป่วยเบาหวานและคว...[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 191]
 
  ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและ อสม.บ้านดอนสั้น หมู่...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 163]
 
  เนื้อวัวกินได้ โรคลัมปี สกิน ไม่ติดต่อสู่คน[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 193]
 
  ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและอสม.บ้านปลักแรต หมู่ท...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 165]
 
  รู้จัก “โรคลัมปี สกิน” วิกฤตโรคระบาดในสัตว์ ที่ไทย...[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 170]
 
  ลงพื้นที่บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลดอนมัน อำเภอประ...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 186]
 
  พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 ในสำนักงาน ...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 238]
 
  ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลายและฆ่าแมลง เห็บ ริ...[วันที่ 2021-07-02][ผู้อ่าน 170]
 
  ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลายและฆ่าแมลง เห็บ ริ...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 153]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้...[วันที่ 2021-06-30][ผู้อ่าน 166]
 
  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 500 ...[วันที่ 2021-06-30][ผู้อ่าน 152]
 
  ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลายและฆ่าแมลง เห็บ ริ...[วันที่ 2021-06-30][ผู้อ่าน 176]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32