องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิก...[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 274]
 
  กิจกรรมโครงการ"อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่...[วันที่ 2021-04-10][ผู้อ่าน 155]
 
  ติดตั้งป้ายรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมประสัมพัน...[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 360]
 
  พิธีเปิด โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลดอนมัน ณ ห้องประชุ...[วันที่ 2021-04-02][ผู้อ่าน 215]
 
  มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2...[วันที่ 2021-04-02][ผู้อ่าน 197]
 
  โครงการณ์รณรงค์ไถกลบตอซังข้าวตำบลดอนมัน ประจำปีงบป...[วันที่ 2021-03-27][ผู้อ่าน 198]
 
  ร่วมกิจกรรม วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังห...[วันที่ 2021-03-22][ผู้อ่าน 238]
 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรท้องถิ่น ...[วันที่ 2021-03-17][ผู้อ่าน 183]
 
  กิจกรรม Kick off การน้อมนำพระราชดิหริของสมเด็จ พระ...[วันที่ 2021-03-08][ผู้อ่าน 181]
 
  ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนดอนใหญ่...[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 202]
 
  โครงการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน...[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 200]
 
  ลงพื้นที่ประเมินความเป็นอยู่เบื้องต้นของกลุ่มเป้าห...[วันที่ 2021-02-22][ผู้อ่าน 245]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32