องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 

 

  พิธีมอบกระบือ จำนวน 30 ตัว ให้กับเกษตรกรตำบลดอนม...[วันที่ 2022-09-26][ผู้อ่าน 161]
 
  วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ[วันที่ 2022-09-26][ผู้อ่าน 51]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการอบรมคุณธรรม จริ...[วันที่ 2022-09-15][ผู้อ่าน 172]
 
  โครงการทำนาทฤษฎีใหม่ บ้านดอนใหญ่ หมู่ ๘[วันที่ 2022-09-15][ผู้อ่าน 37]
 
  พิธีเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำป...[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 132]
 
  โครงการ"หมู่บ้านวิถีใหม่สู้ภัยโควิด-๑๙ " ประจำปีงบ...[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 40]
 
   งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.ดอนมัน ได้ลงพื้นที่สำ...[วันที่ 2022-09-04][ผู้อ่าน 154]
 
  พิธีมอบกระเบือ จำนวน 25 ตัว ให้กับเกษตรกรตำบลดอนม...[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 138]
 
  โครงการขับเคลื่อนเศษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้ว...[วันที่ 2022-08-25][ผู้อ่าน 144]
 
  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกีฬาภายใน รร.สระประดู่...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 194]
 
  โครงการท้องถิ่นปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 143]
 
  โครงการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทการบริห...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 121]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46