องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
  ข้าร่วมเวทีประชุมการป้องกันเด็กจมน้ำ อุบัติเหตุทาง...[วันที่ 2020-01-24][ผู้อ่าน 286]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญแ...[วันที่ 2020-01-11][ผู้อ่าน 281]
 
   พิธีเปิดการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนค...[วันที่ 2020-01-09][ผู้อ่าน 358]
 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการต...[วันที่ 2019-12-27][ผู้อ่าน 83]
 
  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดปลักแรตเ...[วันที่ 2019-12-26][ผู้อ่าน 361]
 
  โครงการให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ให้แ...[วันที่ 2019-12-24][ผู้อ่าน 305]
 
  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสระประดู่เก...[วันที่ 2019-12-24][ผู้อ่าน 311]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2019-12-16][ผู้อ่าน 520]
 
  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเข้าร่วมพิธีถวา...[วันที่ 2019-12-05][ผู้อ่าน 305]
 
  ตั้งด่านบูรณาการฝ่ายปกครอง ร่วมกับ อบต.ดอนมัน[วันที่ 2019-11-26][ผู้อ่าน 243]
 
  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อค...[วันที่ 2019-11-22][ผู้อ่าน 307]
 
  เปิดพื้นที่ส่วนราชการให้ชาวนาได้ตากข้าว เพื่อสนองต...[วันที่ 2019-11-21][ผู้อ่าน 312]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32