องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 

 

  กิจกรรม big cleaning day ล้างทำความสะอาด พร้อมด้วย...[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 246]
 
  พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลาย ในสถานศึกษาและศูนย์พ...[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 274]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง กำหนดสถาน...[วันที่ 2021-05-31][ผู้อ่าน 99]
 
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคและกร...[วันที่ 2021-05-26][ผู้อ่าน 183]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิก...[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 311]
 
  โครงการกลุ่มอาชีพเลี้ยงโค บ้านดอนใหญ่ หมู่ ๘ [วันที่ 2021-04-20][ผู้อ่าน 22]
 
  กิจกรรมโครงการ"อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่...[วันที่ 2021-04-10][ผู้อ่าน 196]
 
  ติดตั้งป้ายรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมประสัมพัน...[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 466]
 
  พิธีเปิด โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลดอนมัน ณ ห้องประชุ...[วันที่ 2021-04-02][ผู้อ่าน 251]
 
  มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2...[วันที่ 2021-04-02][ผู้อ่าน 237]
 
  โครงการณ์รณรงค์ไถกลบตอซังข้าวตำบลดอนมัน ประจำปีงบป...[วันที่ 2021-03-27][ผู้อ่าน 244]
 
  ร่วมกิจกรรม วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังห...[วันที่ 2021-03-22][ผู้อ่าน 279]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23หน้า 24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44