องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
  นำหน้ากากอนามัยออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่...[วันที่ 2020-04-10][ผู้อ่าน 302]
 
  ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่...[วันที่ 2020-04-09][ผู้อ่าน 315]
 
  ลงพื้นที่นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าออกแจกจ่ายให้กับพี่น...[วันที่ 2020-04-03][ผู้อ่าน 318]
 
  นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ได้ทำการตัดเย็บจากกลุ่มสตร...[วันที่ 2020-03-30][ผู้อ่าน 316]
 
  โครงการ big cleaning day โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดท...[วันที่ 2020-03-27][ผู้อ่าน 307]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-24][ผู้อ่าน 305]
 
   ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ หอประชุมอำเภอประทาย[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 314]
 
  ติดตามและติดตั้งพร้อมบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำ ตามท...[วันที่ 2020-03-02][ผู้อ่าน 323]
 
  โครงการแข่งขันกีฬา ศพด.เกมส์ 2020 ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2020-02-28][ผู้อ่าน 339]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนมัน [วันที่ 2020-02-26][ผู้อ่าน 273]
 
  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอปร...[วันที่ 2020-02-20][ผู้อ่าน 329]
 
  ออกตรวจ ติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนช่องแมวพิ...[วันที่ 2020-02-13][ผู้อ่าน 343]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25หน้า 26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40