องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ประชุมเพื่อเเจ้งมูลข่าวสารรายงานติดตามผลการดำเนินงานเเละรายงานผลการเบิกจ่ายการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล


วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.
       นายอภินันท์  มโนรมย์  ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนมัน 
ได้มอบหมายให้นางบัวริน ฤทธิพิษ  อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เป็นประธานการประชุม และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ/คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  เพื่อแจ้งมูลข่าวสารรายงานติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ให้ที่ประชุมทราบ

2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-05
2023-09-05
2023-08-24