องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ประชุมเพื่อเเจ้งมูลข่าวสารรายงานติดตามผลการดำเนินงานเเละรายงานผลการเบิกจ่ายการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล


วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.
       นายอภินันท์  มโนรมย์  ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนมัน 
ได้มอบหมายให้นางบัวริน ฤทธิพิษ  อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เป็นประธานการประชุม และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ/คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  เพื่อแจ้งมูลข่าวสารรายงานติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ให้ที่ประชุมทราบ

2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07