องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 

 

  ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อย ม.3 บ้านปลักแรตพร้อมทั้งร...[วันที่ 2020-02-04][ผู้อ่าน 295]
 
  ข้าร่วมเวทีประชุมการป้องกันเด็กจมน้ำ อุบัติเหตุทาง...[วันที่ 2020-01-24][ผู้อ่าน 323]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญแ...[วันที่ 2020-01-11][ผู้อ่าน 317]
 
   พิธีเปิดการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนค...[วันที่ 2020-01-09][ผู้อ่าน 468]
 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการต...[วันที่ 2019-12-27][ผู้อ่าน 122]
 
  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดปลักแรตเ...[วันที่ 2019-12-26][ผู้อ่าน 423]
 
  โครงการให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ให้แ...[วันที่ 2019-12-24][ผู้อ่าน 342]
 
  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสระประดู่เก...[วันที่ 2019-12-24][ผู้อ่าน 359]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2019-12-16][ผู้อ่าน 566]
 
  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเข้าร่วมพิธีถวา...[วันที่ 2019-12-05][ผู้อ่าน 343]
 
  ตั้งด่านบูรณาการฝ่ายปกครอง ร่วมกับ อบต.ดอนมัน[วันที่ 2019-11-26][ผู้อ่าน 412]
 
  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อค...[วันที่ 2019-11-22][ผู้อ่าน 347]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30หน้า 31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44