องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ ส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566


วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566  เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

นายอภินันท์ มโนรมย์ นายกอบต.ดอนมัน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนช่องแมวพิทยา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ขอบขอบคุณ แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ได้มาเป็นเกียรติร่วมงานและร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

ซึ่งผลการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ขอขอบพระคุณท่านปลัดฯ และเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พิธีกร วิทยากร และอาสาสมัครบริบาล ทุกท่าน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรม จัดเตรียมงาน อาคารสถานที่ ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลัง กองคลังและทีมงานแม่ครัวบ้านช่องแมวที่ได้ทำอาหารให้ผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมงาน ได้รับประทาน และร่วมงานจนเสร็จสิ้น และที่ขาดไม่ได้คือ ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ปู่ย่า ตายาย ผู้สูงอายุทุกท่านที่ท่านเปรียบเสมือนเป็นดั่งร่มโพธิ์ ร่มไทร เป็นที่เคารพของคนในครอบครัว และคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมโครงการในวันนี้

คณะกรรมการดำเนินงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีหน้า คงได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่านทุกภาคส่วน และจากผู้สูงอายุทุกคนเหมือนปีนี้ และทุกๆปีที่ผ่านมา ขอขอบพระคุณคะ

2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-05
2023-09-05
2023-08-24