องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมกิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย ประจำปีงบประมาณ 2566


วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

นายอภินันท์ มโนรมย์ นายก อบต.ดอนมัน ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร

นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัด อบต.ดอนมัน และพนักงานส่วนตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลคอกหมูและประธาน อสม.ทุกหมู่บ้าน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการเข้าร่วมกิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอประทาย ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2566 นี้

2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-05
2023-09-05
2023-08-24