องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด


วันนี้ (11 พ.ค. 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยการนำของ นายอภินันท์ มโนรมย์ นายก อบต.ดอนมัน

ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน

ตำบลคอกหมู โดยการนำของ นางจุรีย์ สุขจิตร ผอ.รพสต.คอกหมู จัดเจ้าหน้าที่ชุดพ่นหมอกควัน ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/256

2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-05
2023-09-05
2023-08-24