องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด


วันนี้ (11 พ.ค. 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยการนำของ นายอภินันท์ มโนรมย์ นายก อบต.ดอนมัน

ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน

ตำบลคอกหมู โดยการนำของ นางจุรีย์ สุขจิตร ผอ.รพสต.คอกหมู จัดเจ้าหน้าที่ชุดพ่นหมอกควัน ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/256

2024-06-05
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24