องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


พิธีสรงน้ำพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566


วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.

นายอภินันท์ มโนรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำพนักงานส่วนตำบล

พนักงานจ้าง คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ร่วมพิธีสรงน้ำพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล ในชีวิตและการทำงาน จากนั้น นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกกอง ทำพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07