องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ ส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566


📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์🔔🔔

🏘🏘องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วม

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ

ส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนช่องแมวพิทยา ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👨‍👦‍👦👩‍👩‍👦‍👦👩‍👩‍👧👩‍👩‍👦

🔉🔊🔊 โดยในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

👉👉👉👇👇👇🎁🎁🎀🎀

⏩อบรมให้ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุ

⏭️การแสดงของอาสาสมัครบริบาลเพื่อดูแล

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

⏭️พิธีมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุจิตอาสาดีเด่น จำนวน 20 ท่าน

⏭️กิจกรรมจับฉลากของรางวัลจากจากผู้ใหญ่ใจดีเพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม

⏭️กิจกรรมสันทนาการ เชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างผู้สูงอายุ

⏩ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

📣📣 📣องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามวัน เวลา ดังกล่าว ข้างต้นได้🕘🕘🕘

ขอบคุณค่ะ🙏🙏🙏

2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07