องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
  นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ได้ทำการตัดเย็บจากกลุ่มสตร...[วันที่ 2020-03-30][ผู้อ่าน 280]
 
  โครงการ big cleaning day โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดท...[วันที่ 2020-03-27][ผู้อ่าน 254]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-24][ผู้อ่าน 275]
 
   ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ หอประชุมอำเภอประทาย[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 280]
 
  ติดตามและติดตั้งพร้อมบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำ ตามท...[วันที่ 2020-03-02][ผู้อ่าน 288]
 
  โครงการแข่งขันกีฬา ศพด.เกมส์ 2020 ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2020-02-28][ผู้อ่าน 301]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนมัน [วันที่ 2020-02-26][ผู้อ่าน 226]
 
  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอปร...[วันที่ 2020-02-20][ผู้อ่าน 299]
 
  ออกตรวจ ติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนช่องแมวพิ...[วันที่ 2020-02-13][ผู้อ่าน 305]
 
  ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด​ (Big Cleaning Day)&#...[วันที่ 2020-02-12][ผู้อ่าน 285]
 
  เข้าร่วมประชุมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝ...[วันที่ 2020-02-06][ผู้อ่าน 294]
 
  ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อย ม.3 บ้านปลักแรตพร้อมทั้งร...[วันที่ 2020-02-04][ผู้อ่าน 251]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32