องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
  ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ตำบลดอนมันสำรวจความ...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 128]
 
  พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลาย หมู่บ้านทั้ง 10 หมู่...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 139]
 
  ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบริเวณที่มีการร้องเรียนร้องทุ...[วันที่ 2022-05-05][ผู้อ่าน 127]
 
  มอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ จำนวน 500 บาท แก่คน...[วันที่ 2022-05-03][ผู้อ่าน 124]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่องปิดที่ทำกา...[วันที่ 2022-04-07][ผู้อ่าน 188]
 
  โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสถานศึกษา ประจ...[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 173]
 
  โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสถานศึกษา ปีกา...[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 156]
 
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 126]
 
  ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นทีตำบลดอนม...[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 123]
 
  ลงพื้นที่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต...[วันที่ 2022-03-23][ผู้อ่าน 112]
 
  ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8 มอบถุงชีพให้กับ...[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 111]
 
  ต้อนรับ ท่าน ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่า...[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 115]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32