องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 10 ม.ค. 2565 ]61
2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี อบต.ดอนมัน [ 21 ธ.ค. 2564 ]52
3 องค์ความรู้ การลาให้ถูกต้อง [ 26 พ.ย. 2561 ]65
4 องค์ความรู้ ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์ [ 26 พ.ย. 2561 ]46
5 องค์ความรู้ ระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถื่น [ 26 พ.ย. 2561 ]49
6 องค์ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง [ 26 พ.ย. 2561 ]46
7 การป้องกันโรคมือเท้าปาก [ 12 ก.ย. 2561 ]47
8 มาตรฐานการตลาด [ 6 ก.ย. 2561 ]45
9 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 5 ก.ย. 2561 ]55
10 คู่มือขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ [ 5 ก.ย. 2561 ]46
11 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 5 ก.ย. 2561 ]60
12 15 วิธีประหยัดน้ำ เริ่มทำได้ง่ายๆ เริ่มจากที่บ้าน [ 5 ก.ย. 2561 ]52
13 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 3 ก.ย. 2561 ]56