องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ [ 29 ธ.ค. 2565 ]5
2 คู่มือการประเมินปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 29 ธ.ค. 2565 ]4
3 แบบประเมินวิชาการและทั่วไป [ 29 ธ.ค. 2565 ]6
4 แบบประเมินบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น [ 29 ธ.ค. 2565 ]5
5 แบบประเมินบรรจุใหม่ [ 29 ธ.ค. 2565 ]5
6 สมรรถนะ(Competency) ที่ใช้ประกอบการสรรหาแต่งตั้ง [ 29 ธ.ค. 2565 ]6
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 2563.pdf [ 21 พ.ย. 2565 ]20
8 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 10 ม.ค. 2565 ]62
9 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี อบต.ดอนมัน [ 21 ธ.ค. 2564 ]41
10 องค์ความรู้ การลาให้ถูกต้อง [ 26 พ.ย. 2561 ]63
11 องค์ความรู้ ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์ [ 26 พ.ย. 2561 ]32
12 องค์ความรู้ ระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถื่น [ 26 พ.ย. 2561 ]36
13 องค์ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง [ 26 พ.ย. 2561 ]46
14 การป้องกันโรคมือเท้าปาก [ 12 ก.ย. 2561 ]34
15 มาตรฐานการตลาด [ 6 ก.ย. 2561 ]37
16 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 5 ก.ย. 2561 ]68
17 คู่มือขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ [ 5 ก.ย. 2561 ]38
18 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 5 ก.ย. 2561 ]77
19 15 วิธีประหยัดน้ำ เริ่มทำได้ง่ายๆ เริ่มจากที่บ้าน [ 5 ก.ย. 2561 ]62
20 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 3 ก.ย. 2561 ]66