องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 2563.pdf [ 21 พ.ย. 2565 ]9
2 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 10 ม.ค. 2565 ]39
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี อบต.ดอนมัน [ 21 ธ.ค. 2564 ]26
4 องค์ความรู้ การลาให้ถูกต้อง [ 26 พ.ย. 2561 ]41
5 องค์ความรู้ ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์ [ 26 พ.ย. 2561 ]23
6 องค์ความรู้ ระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถื่น [ 26 พ.ย. 2561 ]27
7 องค์ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง [ 26 พ.ย. 2561 ]34
8 การป้องกันโรคมือเท้าปาก [ 12 ก.ย. 2561 ]24
9 มาตรฐานการตลาด [ 6 ก.ย. 2561 ]28
10 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 5 ก.ย. 2561 ]47
11 คู่มือขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ [ 5 ก.ย. 2561 ]26
12 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 5 ก.ย. 2561 ]50
13 15 วิธีประหยัดน้ำ เริ่มทำได้ง่ายๆ เริ่มจากที่บ้าน [ 5 ก.ย. 2561 ]46
14 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 3 ก.ย. 2561 ]44