องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
กองช่าง

นางประภาภรณ์  โนนม่วง
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการเเทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
   
  -ว่าง-  
  นายช่างโยธา
 


นายภานุพงษ์  จันทิชัย นางสาวจันทนา เฮ้าโฮม
นายสมปอง บุญศิริ
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
 คนงานทั่วไป
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign