องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
สภา อบต.


นายศุภชัย  พันธไชย
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
โทร.084-7674018
นายอุทัย  สุวิชา นายชานน   ทุมนานอก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
โทร.087-9554107
โทร.093-5495245นายศักรินทร์  เยือไธสง
นายทองล้วน  เจิมแหล่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร.093-4241646
โทร.089-9129956


นายประมวล โสรัมภา
นายสมศรี ปิดตาฝ้าย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร.084-5342575
โทร.061-0965350

นายสุรชัย  สาโสภา นายสำเนียง  นาเมืองรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร.085-3045461
โทร.065-0699440

นายจันทร์ชัย  มโนรมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

โทร.093-0734859

   

       
       
   
       
       
   
       
       
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign