องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดอนมัน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]8
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี2565 (รอบ 6 เดือน ต.ค.2564 - มี.ค.2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]21
3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ของ อบต.ดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]37
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 9 เม.ย. 2564 ]43
5 ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ดอนมัน ปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]23
6 โครงสร้างและการจัดการองค์กร มาตรา 7(1) [ 4 ม.ค. 2561 ]24
7 อำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน มาตรา 7(2) [ 3 ม.ค. 2561 ]22
8 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7(3) [ 2 ม.ค. 2561 ]24
9 กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7(4) [ 1 ม.ค. 2561 ]22
10 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 20 ก.ย. 2560 ]38
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 8 ก.พ. 2560 ]59
12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 12 ม.ค. 2560 ]40
13 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 11 ม.ค. 2560 ]45
14 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา [ 15 ธ.ค. 2559 ]48
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันเรื่อง ขั้นตอนและกำหนดระยะการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 15 ก.ค. 2558 ]37