องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดอนมัน


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
01 สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานก่อสร้าง
02 สถิติการใช้บริการประจำปีงบประมาณ 2564 งานลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
03 สถิติการใช้บริการประจำปีงบประมาณ 2564 งานขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
04 สถิติการใช้บริการประจำปีงบประมาณ 2564 งานขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign