องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 28 มิ.ย. 2566 ]31
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) [ 16 ส.ค. 2564 ]53
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น [ 1 เม.ย. 2564 ]108
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) [ 20 เม.ย. 2563 ]97
5 แผนพัฒนาสี่ปี อบต.ดอนมัน แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 [ 25 ธ.ค. 2560 ]137
6 แผนพัฒนาสี่ปี อบต.ดอนมัน พ.ศ. 2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]120