องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล [ 4 เม.ย. 2565 ]34
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]21
3 รายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรปี พ.ศ.2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]23
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]39
5 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสามปี 2564-2566 อบต.ดอนมัน [ 12 ม.ค. 2564 ]41
6 แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรปี พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]42
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล [ 29 ธ.ค. 2563 ]48
8 การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]25
9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร [ 10 ม.ค. 2563 ]39
10 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 พ.ย. 2562 ]25
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 31 ต.ค. 2562 ]27
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2562 ]24
13 ใบลากิจ/ลาป่วย [ 1 ม.ค. 2562 ]25
14 ใบลาพักผ่อน [ 1 ม.ค. 2562 ]30
15 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 20 พ.ย. 2561 ]24
16 คู่มือการออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล [ 15 ส.ค. 2561 ]35