องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 มี.ค. 2566 ]14
2 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 31 มี.ค. 2566 ]12
3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2566 ]29
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]8
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]9
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]20
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล [ 4 เม.ย. 2565 ]60
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]38
9 รายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรปี พ.ศ.2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]31
10 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]58
11 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสามปี 2564-2566 อบต.ดอนมัน [ 12 ม.ค. 2564 ]59
12 แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรปี พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]62
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล [ 29 ธ.ค. 2563 ]82
14 การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]35
15 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร [ 10 ม.ค. 2563 ]61
16 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 พ.ย. 2562 ]34
17 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 31 ต.ค. 2562 ]38
18 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2562 ]35
19 ใบลากิจ/ลาป่วย [ 1 ม.ค. 2562 ]36
20 ใบลาพักผ่อน [ 1 ม.ค. 2562 ]41
 
หน้า 1|2