องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น สายบริหาร [ 22 พ.ค. 2566 ]42
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 มี.ค. 2566 ]47
3 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 31 มี.ค. 2566 ]46
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2566 ]76
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]47
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]45
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]51
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล [ 4 เม.ย. 2565 ]94
9 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]70
10 รายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรปี พ.ศ.2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]71
11 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]86
12 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสามปี 2564-2566 อบต.ดอนมัน [ 12 ม.ค. 2564 ]89
13 แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรปี พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]98
14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล [ 29 ธ.ค. 2563 ]136
15 การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]63
16 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร [ 10 ม.ค. 2563 ]91
17 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 พ.ย. 2562 ]66
18 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 31 ต.ค. 2562 ]64
19 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2562 ]65
20 ใบลากิจ/ลาป่วย [ 1 ม.ค. 2562 ]70
 
หน้า 1|2