องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 16 ก.พ. 2567 ]7
2 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ (ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อปท.) [ 1 ก.พ. 2567 ]18
3 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ (ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท.) [ 1 ก.พ. 2567 ]22
4 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ (ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท.) [ 1 ก.พ. 2567 ]15
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ธ.ค. 2566 ]8
6 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 2 ต.ค. 2566 ]7
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 2 ต.ค. 2566 ]5
8 การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น สายบริหาร [ 22 พ.ค. 2566 ]55
9 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 มี.ค. 2566 ]53
10 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 31 มี.ค. 2566 ]59
11 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2566 ]92
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]54
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]55
14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]62
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล [ 4 เม.ย. 2565 ]98
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]78
17 รายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรปี พ.ศ.2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]93
18 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]98
19 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสามปี 2564-2566 อบต.ดอนมัน [ 12 ม.ค. 2564 ]99
20 แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรปี พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]117
 
หน้า 1|2