องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 28 ก.พ. 2566 ]11
2 ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]59
3 ประกาศ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]31
4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]29
5 รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 6 ต.ค. 2564 ]59
6 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 6 เม.ย. 2564 ]65
7 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 เม.ย. 2564 ]34
8 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]36
9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 10 ม.ค. 2563 ]32
10 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 15 พ.ย. 2562 ]61
11 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]35
12 01แผ่นพับ-จริยธรรมของข้าราชการ [ 30 ม.ค. 2562 ]34
13 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พ.ศ.2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]63
14 การกำหนดนโยบายคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 14 พ.ย. 2561 ]65
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 14 พ.ย. 2561 ]58
16 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2561 ]33
17 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อบต.ดอนมัน [ 13 พ.ย. 2561 ]63
18 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ดอนมัน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]35
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันเรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 12 มิ.ย. 2561 ]62
20 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 10 ม.ค. 2561 ]34
 
หน้า 1|2