องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]60
2 ประกาศ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]46
3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]48
4 รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 6 ต.ค. 2564 ]59
5 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 6 เม.ย. 2564 ]60
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 เม.ย. 2564 ]46
7 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]46
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 10 ม.ค. 2563 ]51
9 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 15 พ.ย. 2562 ]55
10 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]45
11 01แผ่นพับ-จริยธรรมของข้าราชการ [ 30 ม.ค. 2562 ]41
12 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พ.ศ.2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]51
13 การกำหนดนโยบายคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 14 พ.ย. 2561 ]56
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 14 พ.ย. 2561 ]57
15 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2561 ]42
16 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อบต.ดอนมัน [ 13 พ.ย. 2561 ]61
17 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ดอนมัน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]44
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันเรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 12 มิ.ย. 2561 ]54
19 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 10 ม.ค. 2561 ]41
20 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.ดอนมัน [ 14 ธ.ค. 2560 ]60
 
หน้า 1|2