องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมเเละจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]3
2 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 28 ก.พ. 2566 ]55
3 ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]103
4 ประกาศ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]81
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]71
6 รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 6 ต.ค. 2564 ]108
7 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 6 เม.ย. 2564 ]114
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 เม.ย. 2564 ]88
9 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]81
10 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 10 ม.ค. 2563 ]74
11 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 15 พ.ย. 2562 ]105
12 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]78
13 01แผ่นพับ-จริยธรรมของข้าราชการ [ 30 ม.ค. 2562 ]88
14 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พ.ศ.2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]105
15 การกำหนดนโยบายคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 14 พ.ย. 2561 ]114
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 14 พ.ย. 2561 ]107
17 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2561 ]79
18 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อบต.ดอนมัน [ 13 พ.ย. 2561 ]114
19 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ดอนมัน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]92
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันเรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 12 มิ.ย. 2561 ]108
 
หน้า 1|2