องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต่อต้าการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารโครงการจิตอาสาภัยพิบัติตำบลดอนมัน
วัฒนธรรมองค์กรการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็
    วันที่ลงข่าว
: 6 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign