องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 23 มิ.ย. 2566 ]32
2 บันทึกการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ก.พ. 2566 ]35
3 บันทึกการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]33
4 สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]29
5 บันทึกการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]33
6 สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]30
7 บันทึกการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]34
8 สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]31
9 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยที่ 3 พ.ศ. 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]33
10 บันทึกการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]24
11 สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]30
12 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยที่ 2 พ.ศ. 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]31
13 สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]30
14 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 เเละกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 สมัยเเรก [ 5 ม.ค. 2565 ]31
15 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยที่ 1 พ.ศ. 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]31
16 สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ [ 9 ส.ค. 2564 ]72
17 สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯประชุมสภาฯ ๓/๒๕๖๔ [ 6 ส.ค. 2564 ]71
18 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 3 ส.ค. 2564 ]99
19 สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯประชุมสภาฯ ๒/๒๕๖๔ [ 18 มิ.ย. 2564 ]101
20 สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ [ 11 มิ.ย. 2564 ]106
 
หน้า 1|2