องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ [ 9 ส.ค. 2564 ]57
2 สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯประชุมสภาฯ ๓/๒๕๖๔ [ 6 ส.ค. 2564 ]58
3 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 3 ส.ค. 2564 ]69
4 สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯประชุมสภาฯ ๒/๒๕๖๔ [ 18 มิ.ย. 2564 ]69
5 สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ [ 11 มิ.ย. 2564 ]67
6 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 มิ.ย. 2564 ]49
7 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 3 มี.ค. 2564 ]53
8 สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ [ 17 ก.พ. 2564 ]61
9 สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯประชุมสภาฯ ๑/๒๕๖๔ [ 16 ก.พ. 2564 ]49
10 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 9 ก.พ. 2564 ]49
11 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ปี ๒๕๖๓ [ 2 ธ.ค. 2563 ]56
12 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๓ [ 4 ส.ค. 2563 ]44
13 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ [ 15 ก.ค. 2563 ]57
14 ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 16 มิ.ย. 2563 ]47
15 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ [ 1 มิ.ย. 2563 ]50
16 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 28 ก.พ. 2563 ]43
17 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ [ 1 ก.พ. 2563 ]59
18 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ปี ๒๕๖๒ [ 6 ธ.ค. 2562 ]49
19 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ [ 1 ส.ค. 2562 ]47
20 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๒ [ 1 มิ.ย. 2562 ]47
 
หน้า 1|2