องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 ก.พ. 2567 ]3
2 ประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... [ 5 ม.ค. 2567 ]3
3 ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]5
4 สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]4
5 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยที่ 4 พ.ศ. 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]4
6 ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]4
7 สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]5
8 ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]4
9 สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]3
10 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยที่ 3 พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]4
11 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 23 มิ.ย. 2566 ]55
12 ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]4
13 สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]3
14 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยที่ 2 พ.ศ. 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]3
15 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 เเละกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 สมัยเเรก [ 16 ก.พ. 2566 ]3
16 สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]4
17 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยที่ 1 พ.ศ. 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]4
18 สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]43
19 สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]49
20 สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]47
 
หน้า 1|2|3