องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
กองคลัง


นางเรืองอุไร   มาตย์นอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 นางตะวันฉาย  สังฆมณี
นางสาวธิรัญดา เรืองศักดิ์
 นางขวัญธิดา  บุญศิริ
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   

นางสาววนิดา ศรีนานอก นางสาววันเพ็ญ  แม่สอนลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.063-7413771

 
 
 
   
 
   
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign