องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของประชาชน (ขอด้วยผู้แทน) [ 27 ธ.ค. 2562 ]86
2 แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง) [ 26 ธ.ค. 2562 ]74
3 แบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้าง [ 3 ต.ค. 2561 ]108
4 คำขอใบรับรองการก่อสร้าง (ข.๖) [ 3 ต.ค. 2561 ]81
5 หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน [ 3 ต.ค. 2561 ]96
6 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน [ 3 ต.ค. 2561 ]82
7 หนังสือมอบอำนาจเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ส.ค. 2561 ]75
8 คำร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ [ 3 ต.ค. 2560 ]77
9 คำร้องทั่วไป [ 3 ต.ค. 2559 ]71
10 กรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องออนไลน์ [ 2 ก.ย. 2559 ]120