องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของประชาชน (ขอด้วยผู้แทน) [ 27 ธ.ค. 2562 ]60
2 แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง) [ 26 ธ.ค. 2562 ]59
3 แบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้าง [ 3 ต.ค. 2561 ]90
4 คำขอใบรับรองการก่อสร้าง (ข.๖) [ 3 ต.ค. 2561 ]65
5 หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน [ 3 ต.ค. 2561 ]70
6 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน [ 3 ต.ค. 2561 ]60
7 หนังสือมอบอำนาจเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ส.ค. 2561 ]61
8 คำร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ [ 3 ต.ค. 2560 ]63
9 คำร้องทั่วไป [ 3 ต.ค. 2559 ]59
10 กรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องออนไลน์ [ 2 ก.ย. 2559 ]103