องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม2565 - มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]26
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]23
3 รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565(รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)) [ 4 เม.ย. 2565 ]70
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]43
5 รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)) [ 14 เม.ย. 2564 ]78
6 รายการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]69
7 แบบรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]76
8 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]72
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(รอบเดือนตุลาคม) [ 5 พ.ย. 2561 ]74