องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
กองการศึกษา


นางพิชญาอร  คูตระกูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม

 
 

-ว่าง-
 

นักวิชาการศึกษา
 
 
 
  นายฐิติพงศ์  สักลอ  

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  
 
   
 -ว่าง-
 นางสาวรังสรรค์  สอนวงษ์แก้ว  นางสาวสุรินทร์ภรณ์  หงษ์ทอง
ครู คศ.1
 ครู คศ.1
ครู คศ.2
 
 

    นางสาวอมรรัตน์ ประโสทานัง
นางสาวมิรันตี  ดวงสิมมา

               ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign