องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 16 ก.พ. 2567 ]4
2 บันทึกการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]4
3 บันทึกการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]4
4 บันทึกการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]5
5 บันทึกการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]3
6 บันทึกการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ก.พ. 2566 ]3
7 บันทึกการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]4
8 บันทึกการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]3
9 บันทึกการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]3
10 บันทึกการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]4
11 สำเนาบันทึกการประชุมครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 14 ม.ค. 2565 ]73
12 สำเนาบันทึกการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 ต.ค. 2564 ]80
13 สำเนาบันทึกการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ [ 30 ส.ค. 2564 ]81
14 สำเนาบันทึกการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 22 ก.ค. 2564 ]69
15 สำเนาบันทึกการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 5 มี.ค. 2564 ]65
16 สำเนาบันทึกการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 26 ก.พ. 2564 ]73
17 สำเนาบันทึกประชุมสมัยประชุม สามัญ ๔ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ [ 12 ม.ค. 2564 ]117
18 สำเนาบันทึกประชุมสมัยประชุม สามัญ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ [ 25 ธ.ค. 2563 ]116
19 สำเนาบันทึกประชุมสมัยประชุม สามัญ ๓ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ [ 1 ก.ย. 2563 ]85
20 สำเนาบันทึกประชุมสมัยประชุม สามัญ ๒ ปี ๒๕๖๓ [ 24 ก.ค. 2563 ]83
 
หน้า 1|2