องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สำเนาบันทึกการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 22 ก.พ. 2565 ]26
2 สำเนาบันทึกการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 22 ก.พ. 2565 ]54
3 สำเนาบันทึกการประชุมครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 14 ม.ค. 2565 ]31
4 สำเนาบันทึกการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 ต.ค. 2564 ]31
5 สำเนาบันทึกการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ [ 30 ส.ค. 2564 ]34
6 สำเนาบันทึกการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 22 ก.ค. 2564 ]25
7 สำเนาบันทึกการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 5 มี.ค. 2564 ]25
8 สำเนาบันทึกการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 26 ก.พ. 2564 ]26
9 สำเนาบันทึกประชุมสมัยประชุม สามัญ ๔ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ [ 12 ม.ค. 2564 ]64
10 สำเนาบันทึกประชุมสมัยประชุม สามัญ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ [ 25 ธ.ค. 2563 ]61
11 สำเนาบันทึกประชุมสมัยประชุม สามัญ ๓ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ [ 1 ก.ย. 2563 ]37
12 สำเนาบันทึกประชุมสมัยประชุม สามัญ ๒ ปี ๒๕๖๓ [ 24 ก.ค. 2563 ]36
13 สำเนาบันทึกประชุมสมัยประชุม สามัญ ๑ ปี ๒๕๖๓ [ 16 มิ.ย. 2563 ]34
14 สำเนาบันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ปี ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]58
15 สำเนาบันทึกประชุมสมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๒ [ 17 ธ.ค. 2562 ]36
16 สำเนาบันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยประชุม สามัญ ๑ ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 28 มี.ค. 2562 ]61
17 สำเนาบันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ปี ๒๕๖๑ เมื่อ ๑๗ธันวาคม ๒๕๖๑ [ 20 ก.พ. 2562 ]36
18 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)ประจำปี พ.ศ. 2561วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 [ 6 ก.ย. 2561 ]59
19 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]62
20 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 28 มิ.ย. 2561 ]61
 
หน้า 1|2