องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดิอน ประจำปี 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]21
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกนการทุจริต ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]22
3 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]36
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (รอบ 6เดือนแรก ต.ค.64-มี.ค.65) [ 4 เม.ย. 2565 ]36
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ อบต.ดอนมัน ปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]36
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]35
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]40
8 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 7 ก.พ. 2565 ]36
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) [ 26 ม.ค. 2565 ]23
10 กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]39
11 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]18
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดิอน ประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]24
13 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 31 มี.ค. 2564 ]42
14 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.ดอนมัน [ 29 มี.ค. 2564 ]44
15 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต. ดอนมัน [ 24 ก.พ. 2564 ]47
16 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต [ 16 ก.พ. 2564 ]46
17 ช่องทางการแจ้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำที่สาธารณะ [ 13 ม.ค. 2564 ]39
18 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]43
19 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 4 ม.ค. 2564 ]25
20 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]27
 
หน้า 1|2