องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]10
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2566 ]9
3 แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]6
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]40
5 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]8
6 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนเเรก) [ 31 มี.ค. 2566 ]15
7 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 31 มี.ค. 2566 ]11
8 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 31 มี.ค. 2566 ]10
9 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เเจ้งเบาะเเส ด้านการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ปี2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]7
10 คำสั่งตั้งคณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบประจำศูนย์รับเรื่องเรียนการทุจริตเเละพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]10
11 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]6
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดิอน ประจำปี 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]34
13 รายงานผลการดำเนินการป้องกนการทุจริต ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]34
14 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]58
15 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (รอบ 6เดือนแรก ต.ค.64-มี.ค.65) [ 4 เม.ย. 2565 ]61
16 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ อบต.ดอนมัน ปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]56
17 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]58
18 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]65
19 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 7 ก.พ. 2565 ]61
20 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) [ 26 ม.ค. 2565 ]37
 
หน้า 1|2|3