องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปช. ระบบ e-PlanNACC รอบ 6 เดือน ( เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 มิ.ย. 2567 ]4
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 24 เม.ย. 2567 ]12
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]13
4 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปรงใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2566 [ 9 ก.พ. 2567 ]11
5 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566 [ 8 ก.พ. 2567 ]14
6 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 11 ต.ค. 2566 ]11
7 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]12
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปช. ระบบ e-PlanNACC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]4
9 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ปี พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]15
10 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]13
11 รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]56
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2566 ]63
13 แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]68
14 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปช. ระบบ e-PlanNACC รอบ 6 เดือน ( เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]64
15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]105
16 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]54
17 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนเเรก) [ 31 มี.ค. 2566 ]64
18 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 31 มี.ค. 2566 ]81
19 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 31 มี.ค. 2566 ]71
20 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เเจ้งเบาะเเส ด้านการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ปี2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]57
 
หน้า 1|2|3|4