องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]42
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2566 ]40
3 แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]45
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปช. ระบบ e-PlanNACC รอบ 6 เดือน ( เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]40
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]77
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]39
7 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนเเรก) [ 31 มี.ค. 2566 ]46
8 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 31 มี.ค. 2566 ]49
9 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 31 มี.ค. 2566 ]42
10 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เเจ้งเบาะเเส ด้านการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ปี2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]39
11 คำสั่งตั้งคณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบประจำศูนย์รับเรื่องเรียนการทุจริตเเละพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]37
12 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]37
13 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปช. ระบบ e-PlanNACC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]45
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พ.ศ. 2566 - 2570 [ 18 ส.ค. 2565 ]33
15 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมเเละความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 18 ส.ค. 2565 ]28
16 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดิอน ประจำปี 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]61
17 รายงานผลการดำเนินการป้องกนการทุจริต ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]62
18 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]86
19 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (รอบ 6เดือนแรก ต.ค.64-มี.ค.65) [ 4 เม.ย. 2565 ]96
20 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ อบต.ดอนมัน ปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]86
 
หน้า 1|2|3