องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต


ช่องทางการแจ้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำที่สาธารณะ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ช่องทางการแจ้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำที่สาธารณะ
 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามมติ ครม
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๖
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำที่สาธารณะ
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign